Final Fantasy 14 หยุดการรื้อถอนที่อยู่อาศัยโดยอัตโนมัติสำหรับผู้เล่นบางคน

ผู้เล่น เกมออนไลน์ Final Fantasy 14 ในบางพื้นที่ของโลกได้รับการอภัยโทษจากเหตุการณ์ล่าสุด เนื่องจาก Square Enix ประกาศว่าตัวจับเวลาการรื้อถอนที่อยู่อาศัยอัตโนมัติจะถูกหยุดชั่วคราวในศูนย์ข้อมูลสองแห่ง ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงหนึ่งเดือนหลังจากตัวจับเวลาการรื้อถอนที่อยู่อาศัยอัตโนมัติกลับสู่ Final Fantasy 14 ใน Patch 6.3 ข่าวการหยุดจับเวลาชั่วคราวเกิดขึ้นตามรอบข่าวคร่าว ๆ สำหรับ Final Fantasy 14 ตั้งแต่ความขัดแย้งรอบ ๆ ทีมที่ล้างการจู่โจม...